Zamówienia

Jak Przesłać.

 1. Zamówienia są przyjmowane w formie pisemnej (list, fax, e-mail).
 2. Preferujemy zamówienia składane na formularzu opracowanym zgodnie ze specyfikacją dalszej realizacji zlecenia w naszej firmie.
 3. Informacje o terminach realizacji i innych danych związanych z plikami i produkcją udzielamy tylko i wyłącznie po wcześniejszym otrzymaniu zapytania w formie elektronicznej.
 4. Zamówienia przyjmujemy wyłącznie pocztą elektroniczną na adres: w.skopinski@vp.pl
 5. Przy rozpoczęciu współpracy – pierwszym zamówieniu, wymagane jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem druku i wysyłką gotowych materiałów do zleceniodawcy lub płatność przy odbiorze.
 6. Dla klientów, z którymi stale współpracujemy udzielamy odroczonych terminów płatności.
 7. Na życzenie Klienta wysyłka gotowych prac może być realizowana przy współpracy z firmami kurierskimi; koszty przesyłki ponosi odbiorca.

Jak przesłać pliki na serwer FTP

Jeśli chcecie Państwo posiadać dostęp prywatny (własne hasło i konto użytkownika) prosimy o kontakt mailowy pod adresem: w.skopinski@vp.pl

Specyfikacja techniczna

Pliki zamknięte w formatach:

 • EPS – generowane spod Corela lub spod Illustratora do wersji CS2 włącznie; wszystkie czcionki zamienione na krzywe w trakcie generowania; wszystkie bitmapy umieszczone w EPS muszą być zapisane w przestrzeni CMYK i mieć rozdzielczości min. 300 dpi
 • PDF – kompozytowy; wszystkie czcionki zamienione na krzywe w trakcie generowania; wszystkie bitmapy umieszczone w PDFie muszą być zapisane w przestrzeni CMYK i mieć rozdzielczość min. 300 dpi
 • TIFF – pliki w tym formacie muszą mieć rozdzielczość minimum 300 dpi
  i rozmiar docelowy oraz muszą być zapisane w przestrzeni CMYK.
  Uwaga: w przypadku umieszczania w tiffie tekstów i znaków firmowych należy liczyć się z pewną utratą jakości tego typu elementów.

Wszystkie pliki muszą mieć:

 • Umieszczone znaczniki cięcia, określające jednoznacznie format netto publikacji,
 • Oznaczenia użytych w publikacji kolorów (CMYK; kolory Pantone),
 • Spady o wielkości min. 3 mm wypuszczone we wszystkie strony publikacji,
 • Bezpieczeństwo – wszystkie elementy publikacji, które nie idą „na spad” muszą być odsunięte od formatu netto o min. 5 mm,
 • Zachowany dokładny format docelowy użytku (oczywiście w przypadku reklam spadowych powiększony o 3 mm spadu),
 • Czarny tekst musi być przygotowany w jednym kolorze (100% K). Dotyczy to także tekstów umieszczanych w plikach bitmapowych (*.tiff, *.psd).

  Uwaga:

Pliki umieszczane na serwerze FTP drukarni powinny być spakowane i umieszczane w osobnym katalogu, odpowiadającym nazwie Zleceniodawcy lub publikacji.